Yazı İçeriği
Beyinde anormal hücrelerin çoğalmasının sebepleri nedir? Peki beyin tümörlerinin görülme sıklığı nedir? Birincil ve ikincil (metastatik) beyin tümörleri ifadeleri ne anlama gelir? Bunun dışında tümör türü var mı? Sıklıkla baş ağrısı çekenlerin çoğu, beyninde tümör olduğu kaygısına kapılır. Bu doğru bir kaygı mı? Beyin tümöründen şüphe etmek için hangi belirtiler dikkate alınmalı? Belirtiler tümörün türüne göre değişiklik gösterir mi? Tümörün oluşması ve gelişmesiyle yaş arasındaki ilişki nedir? Bu bağlamda çocukluğunda beyninde iyi huylu tümör bulunan birinin yaşı ilerledikçe tümörün kötü huylu hale gelme ihtimali var mı? Beyninde tümör olduğu tespit edilen bir kişinin tedavi süreci nasıl planlanır? Beyin tümörleri tedavisinde tek ve en etkili yöntem ameliyat mıdır? Beyin ameliyatlarında risk oranı yüksek mi? Tıptaki teknolojinin ilerlemesiyle birlikte risk azalıyor mu? Peki, kişi aldığı ya da alacağı önlemlerle beyin tümörünü engelleyebilir mi? Beyin ameliyatından sonra uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyat olmuş bir kişinin eski hayatına dönmesi mümkün mü?

Beyin tümörü belirtileri

Baş ağrısı, mide bulantısı, bacaklar ve kollarda uyuşma, görme ve konuşmada zorluk, titreme ve seğirme gibi belirtilerle ortaya çıkar. İyi huylu türünün yanı sıra kanser gibi nedenlerle kötü huylu da olabilir. Her yaştan kişide görülen beyin tümörleri, beyindeki anormal hücrelerin çoğalmasıyla meydana gelir. Neden oluştuğu tam olarak bilinemese de tıptaki gelişmeler beyin tümörleri tedavileri için umut veriyor. İşte beyin tümörleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları.


Beyinde anormal hücrelerin çoğalmasının sebepleri nedir?

Beyinde anormal hücrelerin çoğalmasının sebepleri nedir?
Anormal hücrelerin oluşmasındaki en önemli neden; hücreler yenilenirken gerçekleşen kopyalama sırasındaki hatalardır. Normalde böyle hatalı hücreler vücudunuzun savunma sistemince ortadan kaldırılır. Ancak savunma sisteminde ve anormal hücre kontrolünü sağlayan genlerinizde olabilecek kusurlar, tümör gelişimini ortaya çıkarır veya kolaylaştırır. Bunun yanı sıra travmalar, aşırı sıcak ortamlar, radyasyon ve ağır stres kolaylaştırıcı faktör olarak kabul edilebilir.

Peki beyin tümörlerinin görülme sıklığı nedir?

Beyin tümörleri genel olarak tüm tümörler içerisinde yüzde 5’lik bir paya sahiptir. Bu oran çocuklukta 10 yaşa kadar ve erişkin yaş döneminde 50-79 yaş arasında görülür.

Birincil ve ikincil (metastatik) beyin tümörleri ifadeleri ne anlama gelir? Bunun dışında tümör türü var mı?

Beyin tümörlerini beyni oluşturan dokulardan (sinir hücreleri, destek dokuları, kan damarları gibi) kaynaklanan primer (birincil) veya vücudun başka bir yerinde gelişen tümörlerin beyne ulaşması ile ortaya çıkan (metastatik) veya ikincil olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. En sık görülen beyin tümörleri metastatik tümörlerdir.

Sıklıkla baş ağrısı çekenlerin çoğu, beyninde tümör olduğu kaygısına kapılır. Bu doğru bir kaygı mı? Beyin tümöründen şüphe etmek için hangi belirtiler dikkate alınmalı?

İçinde beyin, beyin omurilik sıvısı ve kan bulunan kafatası genişlemeyen, sert bir yapıdır. Bu hacmi oluşturan yapılardan birindeki hacim artışı (beyin tümörü, hidrosefali kanama) bazı klinik bulgulara sebep olur. Genellikle baş ağrısı beyin tümörlerinin en sık görülen ilk bulgusudur. Ancak her baş ağrısı da tümör bulgusu değildir. Kafa içi basınç artışına bağlı olan baş ağrısı, genellikle sabahları, alın bölgesinde ve şiddetine bağlı olarak bulantı-kusma ile beraber olan karakterdedir. Bunun yanı sıra beyin tümörlerinde sara nöbetleri, vücudun bir kısmında kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi belirtiler de görülebilir.

Belirtiler tümörün türüne göre değişiklik gösterir mi?

Beyin tümörünün belirtileri tümörün türünden ziyade lokalizasyonuna bağlıdır. Türüne bağlı olarak tümörün büyüme hızı yavaşsa uzun dönemde geç belirtiler ortaya çıkarken, hızlı büyüyen kanser tümörlerinde hızlı klinik bulgularla karşılaşılır.

Tümörün oluşması ve gelişmesiyle yaş arasındaki ilişki nedir? Bu bağlamda çocukluğunda beyninde iyi huylu tümör bulunan birinin yaşı ilerledikçe tümörün kötü huylu hale gelme ihtimali var mı?

Çocukluk ve erişkin dönemde ortaya çıkan o yaş grubuna ait özel tümörler vardır. Ancak her iki yaş grubunda da görülebilen tümörler içerisinde iyi olarak kabul ettiğimiz ancak sonradan kanserli hale gelen tümörler de mevcuttur.

Beyninde tümör olduğu tespit edilen bir kişinin tedavi süreci nasıl planlanır?

Beyin tümörü tanısı konulan kişinin tedavi süreci planlanırken tümör lokalizasyonu, tümörün ön görülen karakteri, genel sağlık durumu ile birlikte değerlendirilmesi gereken önemli kriterlerdir. Bunun yanı sıra kişinin ve yakınlarının olaya yaklaşımı, istekleri de planı etkiler.

Beyin tümörleri tedavisinde tek ve en etkili yöntem ameliyat mıdır?

Beyinde bulunan patolojik bir dokunun temizlenmesinde ameliyat en etkili yöntemdir. Ayrıca ek tedaviler (radyoterapi, kemoterapi) uygulanabilir. Bu tedavilerin etkili olabilmesi için kötü hücre sayısının mümkün olduğunca az olması tedavi başarısını olumlu etkiler. Ancak cerrahi tedavi planı yaparken kişiye zarar vermemek önemlidir.
 

Beyin ameliyatlarında risk oranı yüksek mi? Tıptaki teknolojinin ilerlemesiyle birlikte risk azalıyor mu?

Günümüzde beyin cerrahisinin başarı oranını artıran, komplikasyonları önleyen yeni teknolojiler gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Özellikle patolojik dokuya ulaşırken, tümörün çevresindeki normal dokuya verilebilecek hasarı minimuma indiren bu gelişmeler yaygın olarak kullanılır. Nöro navigasyon, intraoperatif görüntüleme teknikleri (MRI, BT ve ultrasound), stereotaksi, gelişmiş operasyon mikroskopları bunlardan ilk akla gelenlerdir.

Peki, kişi aldığı ya da alacağı önlemlerle beyin tümörünü engelleyebilir mi?

Tümör gelişiminde en önemli faktör genetik özelliklerdir. Bunun yanı sıra kolaylaştırıcı faktörleri azaltmak da elimizde. Mesela radyasyondan uzak durma, stresten kaçma, aşırı sıcak ve güneş altında çok uzun süre kalmama, doğal gıdalarla beslenme, sigara ve aşırı alkolden uzak durma, çok uzun süre cep telefonu ile konuşma gibi önlemler alma önemlidir.
 

Beyin ameliyatından sonra uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyat olmuş bir kişinin eski hayatına dönmesi mümkün mü?

Tümör ameliyatı uygulanmışsa tümörün histopatolojik tanısına göre ek tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler tümörün lokal tekrarını önlemek amaçladır. Radyoterapi (konvansiyonel radyoterapi, gamaknife ve cyberknife) ve kemoterapi kanser tümörlerinde mutlaka ek tedavi olarak önerilir ve uygulanır. Başarılı bir beyin ameliyat geçirmiş kişi eski hayatına dönebilir.